Biblotka

"Klub Miłośników Książek" zaprasza do wspólnego redagowania e-gazetki. Tak naprawdę każdy może napisać i opublikować w Bibliotce swój tekst (w dowolnej formie literackiej lub literacko-plastycznej). Jedyny warunek – tekst musi być inspirowany wydarzeniami z życia naszej biblioteki. Może zatem dotyczyć najciekawszych książek, regionów Polski (przede wszystkim najbliższego nam Zagłębia Dąbrowskiego) czy rozwijanych w wolnym czasie pasji.

Spotkania Klubu odbywają się średnio raz na dwa tygodnie, oczywiście, w bibliotece szkolnej. Organizatorką i przewodniczącą Klubu jest Karolina, uczennica klasy 5c (udziela wszelkich informacji na temat jego działalności).