Regulamin czytelni

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń, nauczyciele, pracownicy administracji.
2. Torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
3. Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. zbiorów czytelni i wypożyczalni.
5. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki (zwrot następnego dnia rano).