Regulamin wypożyczalni

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji.
2. Wypożyczalnia otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych.
3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia wypożyczalni.
4. Książki uczeń wypożycza osobiście.
5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym jedną lekturę) na okres 1 miesiąca (lekturę na okres 2 tygodni).
7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.
11. Czytelnik, który zgubi, zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
12. W przypadku zmiany szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
13. Nie wolno przetrzymywać książek - daj innym szansę przeczytać!.